Sojusz Lewicy Demokratycznej

Kontakt - Płoński

Rada Powiatowa SLD w Płońsku

Plac 15 Sierpnia 1, 09-100 Płońsk

Piotr Skierkowski tel. 502 507 651

Zbigniew Jaskółowski tel.  606 903 146